ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده
فعل be یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی به شمار می رود. صرف حالتهای مختلف این فعل در زمان حال ساده به صورت am/is/are (به معنی هستن و بودن) می باشد. مثال:
I am a teacher.
You are students.
He is Ali.
She is Sarah.
It is a robat.
We are in different classes.
They are in the same class.
ترکیبهای سوالی be در زمان حال ساده:
جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم. (در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال:
Are you a teacher?
Are we students?
Is he Ali?
Is she Sarah?
Is it a robat?
Are you in different classes?
Are they in the same class?
ترکیبهای منفی be در زمان حال ساده:
برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال:
I am not a teacher.
You are not students.
He is not Ali.
She is not Sarah.
It is not a robat.
We are not in different classes.
They are not in the same class.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be:
در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:
Are you Ali?
Yes, I am.
No, I am not.
Are we in the same class?
Yes, we are.
No, we are not.
توجه داشته باشید که بجای افعال be (am/is/are) می توان از مخفف آن نیز استفاده نمود:
Are you Ali?
No, I’m not.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :