زمان گذشته کامل استمراری
زمان گذشته کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان گذشته آغاز شده و تا زمان به خصوصی از گذشته به صورت مستمر ادامه داشته باشد. ساختار زمان گذشته کامل استمراری به صورت زیر می باشد:
گذشته ساده + ing + before/when + فعل + had been + فاعل
مثال:
He had been travelling around England when I got a call from home.

زمانیکه تماسی از منزل داشتم، او در حال مسافرت به دور انگلستان بود.


I had been Watching TV when you came.

زمانیکه آمدید، در حال تماشای تلویزیون بودم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان گذشته کامل استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان گذشته کامل استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :