زمان آینده ساده با will, shall
از will می توان برای قول دادن انجام کار یا بیان بیشنهاد در زمان حال استفاده نمود. مثال:
We will send you a postcard.

ما قول می دهیم که برای شما یک کارت پستال ارسال کنیم.


I’ll open the door for you.

چطور است که درب را برایتان باز نمایم.

توجه: از will می توان برای بیان حقایق درخصوص آینده و یا پیش بینی آینده براساس عقاید یا تجربیات شخصی نیز استفاده نمود.
مثال:
I’ll be 43 in May.

در ماه می 43 ساله خواهم شد.


It’ll be expensive to travel around Europe.

مسافرت دور اروپا، گران خواهد بود.


I think we’ll take some time off from work.

به نظرم چند روزی را مرخصی خواهم گرفت.

توجه: همچنین مواردی که براساس متن جاری مکالمه، بصورت یکدفعه تصمیم به انجام آن گرفته می شود، از موارد کاربرد will به شمار می آیند. (درصورتیکه be going to برای مواردی استفاده می شود که قبلا برنامه ریزی شده باشند.)
مثال:
I’ll just stop by my apartment to get changed and then I’ll come right over to meet you.

(الان تصمیم گرفتم که)

برای عوض کردن لباس، سری به آپارتمانم می زنم و بعد برای دیدن شما خواهم آمد.

توجه: shall نیز مانند will در جملات پرسشی اول شخص مفرد و جمع (I و we) به کار می رود.
مثال:
Shall I lend you some money?

چطور است که مقداری پول به شما قرض دهم؟


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان آینده ساده با will, shall | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان آینده ساده با will, shall
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :