گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری :

زمان آینده استمراری، بیانگر عملی است که در زمان آینده بصورت استمرار درحال انجام باشد. ساختار زمان آینده استمراری بصورت زیر می باشد:

ing فعل + will be + فاعل

مثال:

This time tomorrow I will be lying on the beach.
فردا این موقع، درحال دراز کشیدن در ساحل خواهم بود
You will be flying to Australia soon.
بزودی درحال پرواز به استرالیا خواهید بود

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار