کاربرد جملات حال استمراری در زمان آینده ساده
از جملات حال استمراری نیز می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود.
مثال:
I am working tomorrow.

فردا کار خواهم کرد.


You are taking a day off next week.

هفته آینده یک روز مرخصی خواهی گرفت.


He is leaving tonight.

او امشب اینجا را ترک می کند.


We are meeting him for lunch.

او را برای شام ملاقات خواهیم کرد.


They are going home after the lesson.

بعد از درس، به خانه خواهند رفت.


Are you going home after the lesson?

آیا بعد از درس، به خانه خواهید رفت؟


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد جملات حال استمراری در زمان آینده ساده | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38کاربرد جملات حال استمراری در زمان آینده ساده
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :