زمان آینده استمراری
زمان آینده استمراری، بیانگر عملی است که در زمان آینده به صورت استمرار درحال انجام باشد. ساختار زمان آینده استمراری به صورت زیر می باشد:
ing + فعل + will be + فاعل
مثال:
This time tomorrow I will be lying on the beach.

فردا این موقع، درحال دراز کشیدن در ساحل خواهم بود.


I will be working in health care.

در بخش مراقبت های پزشکی مشغول به کار خواهم بود.


I won’t be working in this job.

در این شغل، دیگر مشغول به کار نخواهم بود.


You will be flying to Australia soon.

به زودی درحال پرواز به استرالیا خواهید بود.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان آینده استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان آینده استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :