زمان آینده کامل استمراری
زمان آینده کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل شده و مدتی نیز ادامه داشته است. ساختار زمان آینده کامل استمراری به صورت زیر می باشد:
ing + فعل + will have been + فاعل
مثال:
In November, I will have been working at this company for three years.

در نوامبر، سه سال خواهد شد که من دارم در این شرکت کار می کنم.


At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.

در ساعت 5، سی دقیقه خواهد شد که من منتظر ماندم.


When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

وقتی 30 ساله شوم، بیست و یک سال خواهد شد که من پیانو می نوازم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان آینده کامل استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.38 : 7389
4.38زمان آینده کامل استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :