صفات ملکی
صفت ملکی، کلمه ای است که مالکیت اسم را بیان نموده و در عین حال به صورت صفت قبل از اسم قرار می گیرد.
صفات ملکی عبارتند از:
my
your
his
her
its
our
your
their
مثال:
My name is Ali.

نام من علی است.


What is your name?

نام شما چیست؟


How do you spell his name?

نام او را چگونه هجی می کنید؟


Her name is Sarah.

نام او سارا است.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : صفات ملکی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22صفات ملکی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :