افعال اصلی در زمان حال ساده
در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره و روتین از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می خوانم.) به معنی خواندن زبان انگلیسی به صورت روزمره و روتین می باشد و یا جمله (در فصل تابستان هوا گرم است.) به مفهوم بیان حقایق در خصوص فصلها است.
ساختار جملات زمان حال ساده به صورت زیر می باشد:
(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل) + فعل + فاعل
به مثال زیر توجه نمایید:
I Speak English.
You Speak English.
I, You فاعل جملات و Speak فعل و English مفعول می باشد.
سوم شخص مفرد در زمان حال ساده:
همانطور که می دانید، افعال سوم شخص مفرد در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند. مانند She works (او کار می کند)
توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص مفرد به s, x, o, ch, sh ختم شود، به انتهای آن es اضافه می گردد. مثال:
wash ► washes
teach ► teaches
dress ► dresses
fix ► fixes
توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص مفرد به y ختم شود، y حذف گشته و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می شود. مثال:
cry ► cries
try ► tries
study ► studies
worry ► worries
توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص مفرد به ay, oy, uy ختم شود، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال:
stay ► stays
buy ► buys
enjoy ► enjoys
ترکیبهای سوالی زمان حال ساده:
جهت بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست از فعل کمکی Do و Does (برای سوم شخص مفرد) در ابتدای جمله استفاده نماییم. توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد، s ( ویا es) از انتهای فعل اصلی حذف می گردد. مثال:
I speak English.
► Do I speak English?
He speaks English.
► Does he speak English?
ترکیبهای منفی زمان حال ساده:
برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافیست واژه do not را مابین فاعل و فعل اصلی اضافه نماییم. توجه داشته باشید که در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود. مثال:
I speak English.
I do not speak English.
He speaks English.
He does not speak English.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی:
در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:
Do you speak English?
Yes, I do.
Does she speak English?
Yes, she does.
Do you speak English?
No, I do not.
Does she speak English?
No, she does not.
توجه داشته باشید که به جای do not می توان از مخفف آن don't و به جای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:
Do you speak English?
No, I don't.
Does she speak English?
No, she doesn't.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : افعال اصلی در زمان حال ساده | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22افعال اصلی در زمان حال ساده
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :