ضمایر ملکی
همانگونه که بخش قبل ذکر شد، صفت ملکی قبل از اسم آمده و مالکیت را بیان می کند. مانند my book (کتاب من)
ضمیر ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی شده و مفهوم (دارایی) را می رساند.
ضمایر ملکی عبارتند از:
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs
مثال:
This is my pen.

این قلم من است.


This is mine.

این مال من است.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ضمایر ملکی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22ضمایر ملکی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :