ضمایر انعکاسی
ضمایر انعکاسی برای انعکاس کار انجام شده به فاعل جمله به کار می روند.
ضمایر انعکاسی عبارتند از:
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves
مثال:
My sister made herself sick from eating so much.

خواهرم با خوردن بیش از حد، خودش را مریض کرد.

توجه: ترکیب by با ضمایر انعکاسی مفهوم (به تنهایی) می دهد. مثال:
I made it by myself.

من به تنهایی آنرا ساختم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ضمایر انعکاسی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22ضمایر انعکاسی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :