صفت
صفت در زبان انگلیسی پس از افعال to be (و افعالی نظیر feel, get, sound, seem و ... ) و یا ماقبل اسم و برای توصیف آن به کار می رود. توجه داشته باشید که صفت همیشه به صورت مفرد در جملات ظاهر می شود. مثال:
rich:
She’s rich.
She’s a rich woman.
old:
It’s old.
It’s an old car.
It sounds old.
انوع صفت:
اگر اسم دارای چندین صفت در جمله باشد، از الگوی زیر در چیدمان آن استفاده می کنیم:
اسم + صفت جنس+ صفت ملیت + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت
مثال:
a smart new woolen jacket
a pair of expensive black designer jeans
some big round bright red sunglasses
some comfortable large white cotton T-shirt
some nice wide-fitting brown leather walking shoes
پسوندهای صفت ساز ing و ed
از پسوندهای ed و ing می توان برای ساختن صفت استفاده نمود. مثال :
Ali's job is boring.

شغل علی خسته کننده است.


Ali is bored with his job.

علی از شغلش خسته شده است.

در ترکیبان فوق، معمولا صفتی که به ed ختم می شود به چگونگی شخص اشاره نموده و صفتی که به ing ختم می شود، درخصوص دلیل احساس شخص بیان می گردد.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : صفت | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 7225
4.22صفت
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :