صفت عالی
صفت عالی برای مقایسه برتری میان چندین اسم به کار می رود. مانند عبارت (علی قدبلندترین دانش آموز است.) در این جمله (قدبلندترین) صفت عالی می باشد. در زبان انگلیسی صفت عالی با افزودن est- به انتهای صفتهای تک سیلابی ساخته می شود.
مثال:
tall: بلند ► tallest: بلندترین
Ali is the tallest student.

علی قدبلندترین دانش آموز است.

توجه: the در جملاتی که دارای صفات عالی هستند همیشه قبل از صفت عالی به کار می رود. مثال:
Ali is the youngest child.

علی جوانترین بچه است.

صفت عالی چند سیلابی:
در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful، صفت عالی با افزودن most به ابتدای لغت ساخته می شود. مانند: most beautiful
مثال:
Isfahan is the most beautiful city in Iran.

اصفهان زیباترین شهر ایران است.

صفت عالی بی قاعده:
بعضی صفتهای عالی بی قاعده هستند و با افزودن -est به انتهای صفت ساخته نمی شوند. مانند:
Good: خوب
► Best: بهترین
Bad: بد
► Worst: بدترین
far: دور
► furthest: دورترین
fun: بامزه
► most fun: بامزه ترین
ترکیب much با صفت عالی:
ترکیب much با صفت عالی به آن مفهوم (خیلی) می دهد. (در این حالت از very استفاده نمی شود.)
مثال:
This book is much cheaper than that book.

این کتاب از آن کتاب خیلی ارزانتر است.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : صفت عالی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58صفت عالی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :