گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات امری

جملات امری :

جملات امری، حالت ساده فعل است که بدون ذکر فاعل در ابتدای جمله بکار برده می شود. جملات امری معمولا همراه با عبارت please ذکر می شوند. مثال:

Open the door, please?
Turn on the TV.
بیان پیشنهاد :

Let’s به معنی بیایید و How about به معنی چطور برای بیان پیشنهاد در جملات زبان انگلیسی بکار می رود.

توجه کنید که Let’s ماقبل حالت ساده فعل در جملات قرار می گیرد. مثال:

Let’s go to the cinema.
بیایید به سینما برویم

How about … ماقبل حالت –ing دار فعل و یا ماقبل اسم بکار می رود. مثال:

How about a cup of tea?
یک فنجان چای چطور است؟
How about going to the cinema?
چطور است که به سینما برویم؟

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار