زمان حال استمراری
فعل حال استمراری رویدادی است که در زمان حاضر در حال وقوع بوده و همچنین تکرار پذیر باشد. مثال:
I am smoking now.

من هم اکنون دارم سیگار می کشم.

جمله فوق استمرار سیگار کشیدن در حال حاضر را نشان می دهد. در حالیکه جمله I smoke a cigarette به مفهوم عادت سیگار کشیدن است. (من عموما سیگار می کشم.)
ساختار جملات حال استمراری به صورت زیر می باشد:
فاعل + am/is/are + فعل اصلی + ing
مثال:
I am wearing jeans.
You are walking to work.
It is working now.
توجه: برای ساختن ترکیبهای منفی زمان حال استمراری، کافیست پس از افعال am,is,are از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن am,is,are به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال:
I am not wearing jeans.
Are you walking to work?
Yes, I am.
No, I am not.
توجه: اگر انتهای فعل به e ختم شود، هنگام اضافه شدن -ing به آن، e حذف می شود. مانند:
write ► writing
توجه: اگر انتهای فعل به حرف بی صدا ختم شود و ماقبل آن حرف صدادار قرار داشته باشد، هنگام اضافه شدن -ing به فعل، حرف بی صدا تکرار می شود. مانند:
run ► running
افعال حرکتی و غیر حرکتی:
افعال حرکتی یا action verbs افعالی هستند که صورت گرفتن عملی را نشان می دهند. مانند: دویدن، راه رفتن، نوشتن و ...
افعال غیر حرکتی (افعال حالتی) یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالت به کار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و ...
مهمترین افعال غیر حرکتی عبارتند از:
Thinking & opinions:
believe, feel, hate, know, like, love, prefer, think, understand, want
Sense:
appear, feel, look, seem, smell, sound, taste
توجه: افعال غیر حرکتی معمولا به صورت استمراری (با ing) به کار برده نمی شوند، مگر اینکه بیانگر عمل انجام فعل باشند. مثال:
I feel cold.
I see her.
David likes art and music.
Phil and Julie have three children.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان حال استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.58 : 7584
4.58زمان حال استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :