گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات شرطی حقیقی

جملات شرطی حقیقی :

جملات شرطی حقیقی به جملاتی گفته می شود که بیانگر یک واقعیت کلی بوده و همواره صحیح می باشند. مانند: (اگر آب را تا 100 درجه گرم کنی، به جوش می آید) جملات شرطی حقیقی بصورت زمان حال ساده در هر دو قسمت (شرط) و (پاسخ شرط) نوشته می شود. مثال :

If you heat water to 100C, it boils.
If there is something good on, I usually stay in and watch TV.
If I eat too much, I gain weight.

توجه: برای بیان نصیحت یا توصیه دادن در خصوص امری، می توان از جملات امری و یا جملاتی که با should در زمان حال ساده آغاز شده باشند در قسمت پاسخ شرط، استفاده نمود. مثال:

If there’s an accident, call the police.
If the road is flooded, don’t try to drive.
If you cycle on a busy road, you should wear a helmet.
If you see a bear, you shouldn’t run after it.
If there’s a fire, what should we do?
جملات شرطی غیر حقیقی:

جملات شرطی غیر حقیقی به جملاتی گفته می شود که بیان آن با احتمال همراه است. جملات شرطی غیر حقیقی به سه نوع جملات شرطی نوع اول ، نوع دوم و نوع سوم تقسیم می شوند.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار