گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات شرطی غیر حقیقی نوع دوم

جملات شرطی غیر حقیقی نوع دوم:

جملات شرطی نوع دوم، زمانی استفاده می شود که انجام جمله شرط برای گوینده فرضی و غیر ممکن باشد. (مثلا اگر چینی صحبت می کردم.... یا اگر خانواده اش می دانستند و ...) ساختار جملات شرطی نوع دوم بصورت زیر می باشد:

جمله پاسخ زمان آینده در گذشته , جمله شرط زمان گذشته ساده if

مثال :

If I spoke Chinese, I would apply for that job.
اگر می توانستم چینی صحبت کنم، برای آن کار درخواست می دادم
If her parents knew about her tattoo, they would be angry.
اگر خانواده اش خالکوبی را می فهمیدند، عصبانی می شدند

توجه : در قسمت شرط جملات شرطی نوع دوم، بجای was معمولا از were استفاده می شود. مثال:

If I were you, I wouldn’t go there.
اگر بجای تو بودم، به آنجا نمی رفتم
If he were rich, he could help you.
اگر او پولدار بود، می توانست به شما کمک کند

مشاهده و دانلود فیلم در نماشا


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار