کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن
can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات انگلیسی به صورت زیر به کار می رود:
I can speak English.

من می توانم انگلیسی صحبت کنم.


We can run fast.

ما می توانیم سریع بدویم.

در این ساختار can مشابه فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم. (توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد.)
مثال:
I can't speak Russian.
Can we skate?
No, you can’t.
همچنین can به معنی (مجاز بودن) امور در جملات به کار می رود. مثال:
You can take photos in the museum.

شما می توانید در موزه عکس برداری نمایید.


You can’t take dogs into restaurants in Britain.

بردن سگ به داخل رستورانهای بریتانیا قدغن است.

توجه: may, be allowed to نیز به معنی (مجاز بودن و انتخاب آزادانه) امور تقریبا مترادف با can (دراین مفهوم) در جملات به کار می روند.
مثال:
Thank you. You may go now.
Everyone was allowed to leave early.
could حالت گذشته can بوده و برای بیان توانستن در زمان گذشته به کار می رود. مثال:
I could swim.
We couldn’t swim.
Could he swim?
همچنین could برای بیان امکان داشتن در زمان حال ساده نیز به کار می رود.
مثال:
We could go to the cinema tonight.
We could play tennis.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 7421
4.42کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :