گرامر آسان زبان انگلیسی

جملات شرطی غیر حقیقی نوع سوم

جملات شرطی غیر حقیقی نوع سوم:

جملات شرطی نوع سوم، زمانی استفاده می شود که انجام جمله شرط فقط در زمان گذشته امکان انجام داشته ولی انجام نگرفته باشد. ( مثلا اگر چینی صحبت کرده بودم.... یا اگر خانواده اش دانسته بودند و ... )
ساختار جملات شرطی نوع سوم بصورت زیر می باشد:

جمله پاسخ آینده کامل در گذشته , جمله شرط گذشته کامل if

مثال :

If I had had a cell phone, I could have called you.
اگر یک گوشی موبایل داشته بودم، می توانستم با تو تماس بگیرم
She wouldn’t have been late if she had checked the map.
او دیر نمی کرد اگر نقشه را چک کرده بود

مشاهده و دانلود فیلم در نماشا


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار