جملات پرسشی ضمیمه
به جمله (این فیلم ایرانی است، مگه نه؟) توجه نمایید. در زبان فارسی برای تاکید بر روی جملات از عباراتی مانند (مگه نه) استفاده می کنیم. این عبارتها در زبان انگلیسی به Tag Question معروف بوده و جهت تایید کردن اطلاعات توسط مخاطب بیان می شوند.
مثال:
This film is from Iran, isn't it?

این فیلم ایرانی است، مگه نه؟

جهت افزودن Tag Question که به آن جمله پرسشی ضمیمه گفته می شود، به قوانین زیر توجه نمایید:

1- اگر جمله پایه، مثبت باشد، جمله پرسشی ضمیمه، منفی خواهد بود و برعکس.
2 - جمله پرسشی ضمیمه با استفاده از فعل کمکی و در زمان رویداد جمله اصلی ساخته می شود.
3 - جمله پرسشی ضمیمه همیشه به صورت مخفف نوشته می شود. مانند isn't it
4 - در زمان حال ساده بجای amn’t I از aren't I برای جمله پرسشی ضمیمه استفاده می شود.

مثال:
You know that man, don't you?
She doesn't know where the museum is, does she?
She didn't have a ticket, did she?
Sarah wasn't at the theater, was she?
My friends were at the cinema, weren't they?
Ali will go to the museum with us, won't he?
There won't be two films at the cinema, will there?
You aren't going to the cinema, are you?
توجه: در جملات امری، جمله پرسشی ضمیمه به صورت will you به معنی (ممکنه؟) نوشته می شود.
مثال:
Sit in that row, will you?
Don't be late for the film, will you?
توجه: در جملاتی که با Let's آغاز شده باشند، جمله پرسشی ضمیمه به صورت shall we به معنی (میشه؟) نوشته می شود.
مثال:
Let's go cinema, shall we?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات پرسشی ضمیمه | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77جملات پرسشی ضمیمه
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :