گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد wish

کاربرد wish :

جملاتی که بیانگر آرزو و افسوس در زمانهای مختلف باشند، با عبارت I wish به معنی (ای کاش) آغاز می گردند. در ساختار این جملات همیشه فعل جمله یک زمان عقب تر از زمان مفهومی جمله نوشته می شود. مثال:

I wish my laptop were a little faster.
 ای کاش لپ تاپ من مقداری سریعتر بود

توجه : در این جملات معمولا از were بجای was استفاده می شود. مثال:

I wish I weren’t so tired.

توجه : برای بیان آرزو در زمان آینده از زمان آینده در گذشته استفاده می شود. مثال:

I wish it would rain. ای کاش باران می بارید.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار