مصدر
مصدر یا Infinitive همانند مصدر در زبان فارسی حالت اولیه و بدون زمان برای افعال می باشد. از آنجاییکه مصدر شامل صورت اولیه فعل + to می باشد، گاهی آنرا مصدر با to یا Infinitive with to می گویند. در مثال زیر to go مصدر می باشد:
I want you to go with him.

از تو، رفتن با او را می خواهم (= از تو می خواهم که با او بروی)

بطور کلی مصدر به تنهایی در جملات به کار نمی رود مگر بعد از بعضی افعال خاص (مانند want در مثال قبل). پرکاربرد ترین افعالی که بعد از آن فعل دوم معمولا به صورت مصدر (با to) به کار برده می شود، عبارتند از:
want, like, agree, be sure, choose, decide, expect, hope, learn, need, plan, seem, wish, would like
توجه: در ترکیبات منفی مصدر، not قبل از to نوشته می شود. مثال:
I want you not to go there.

از تو نرفتن آنجا را می خواهم (= از تو می خواهم که آنجا نروی)


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : مصدر | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77مصدر
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :