اسم مصدر
اسم مصدر یا Gerund با افزودن ing به انتهای فعل ساخته می شود. مانند painting (به معنی نقاشی) اسم مصدر به صورت اسم در جملات انگلیسی به کار می رود.
مثال:
She enjoys painting.

او نقاشی را دوست دارد.


I’ve finished cooking.

من آشپزی را به اتمام رسانده ام.

توجه: پس از افعال زیر معمولا اسم مصدر به کار می رود:
enjoy, feel, mind, practice, quit, suggest, would you mind, can’t help, can’t stand, to be used to, look forward to
مثال:
I enjoy watching TV.
توجه: پس از حروف اضافه، فعل به صورت اسم مصدر به کار می رود. مثال:
Thanks for asking.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : اسم مصدر | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77اسم مصدر
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :