افعال خاص
به مثالهای زیر توجه نمایید:
I stop smoking.
I stop to smoke.
عبارت نخست به معنی توقف سیگار کشیدن می باشد. در حالیکه مفهوم عبارت بعدی، ایستادن برای سیگار کشیدن است.
همانگونه که می بینید در برخی افعال خاص، فعل بعدی می تواند به صورت مصدر با to یا اسم مصدر (با -ing) ذکر گردد. این امر موجب تغییر در مفهوم جمله می گردد. برخی از افعال خاص عبارتند از:
stop, remember, go on, forget, mean, need, regret, try
مثال:
She introduced herself, then went on to describe her book.
He went on speaking after the teacher had told him to stop.
Did you remember to close the gate?
I don’t remember closing the gate. Maybe I left it open.
توجه: پس از افعال زیر، فعل بعدی می تواند به صورت مصدر با to یا اسم مصدر (با-ing ) ذکر گردد. با این وجود تغییر زیادی در مفهوم جمله حاصل نمی شود:
begin, start, like
مثال:
I started learning French when I was eight.
I started to learn French when I was eight.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : افعال خاص | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77افعال خاص
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :