جملات شرطی نوع صفر
جملات شرطی نوع صفر به جملاتی گفته می شود که بیانگر یک واقعیت کلی بوده و همواره صحیح می باشند. مانند: (اگر آب را تا 100 درجه گرم کنی، به جوش می آید) ساختار جملات شرطی نوع صفر به صورت زیر می باشد:
if جمله پاسخ در زمان حال ساده, جمله شرط در زمان حال ساده
مثال:
If you heat water to 100C, it boils.
If there is something good on, I usually stay in and watch TV.
If I eat too much, I gain weight.
توجه: برای بیان نصیحت یا توصیه دادن در خصوص موضوعی، می توان از جملات امری و یا جملاتی که با should در زمان حال ساده آغاز شده باشند در قسمت پاسخ شرط، استفاده نمود.
مثال:
If there’s an accident, call the police.
If the road is flooded, don’t try to drive.
If you cycle on a busy road, you should wear a helmet.
If you see a bear, you shouldn’t run after it.
If there’s a fire, what should we do?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات شرطی نوع صفر | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77جملات شرطی نوع صفر
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :