گرامر آسان زبان انگلیسی

بیان هدف و نتیجه

بیان هدف و نتیجه :

برای بیان هدف ،‌ منظور و نتیجه انجام کار می توان از کلمات because , in order that و ... استفاده نمود. مثال:

I scrolled down the page because I wanted to read the text.
من نوار اسکرول صفحه را پایین آوردم چون خواستم متن را بخوانم

I clicked on that icon in order that I wanted to save the file.
من روی آن آیکون کلیلک نمودم چون خواستم فایل را ذخیره کنم

گاهی از مصدر افعال (to به همراه حالت اولیه فعل) برای بیان اهداف و نتیجه کار استفاده می شود. مثال:

I scrolled down to read the text.
من برای خواندن متن، اسکرول صفحه را پایین آوردم

I clicked on that icon to save the file.
من برای ذخیره فایل روی آن آیکون کلیک کردم

توجه : در پاسخ کوتاه به پرسشها نیز می توان از حالت فوق استفاده نمود. مثال:

Why did you click on that icon?
►To save the file.
بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار