جملات شرطی نوع سوم
جملات شرطی نوع سوم، زمانی استفاده می شود که انجام جمله شرط فقط در زمان گذشته امکان انجام داشته ولی انجام نگرفته باشد. (مثلا اگر چینی صحبت کرده بودم، یا اگر خانواده اش دانسته بودند). ساختار جملات شرطی نوع سوم به صورت زیر می باشد:
if جمله پاسخ آینده کامل در گذشته, جمله شرط گذشته کامل
مثال:
If I had had a cell phone, I could have called you.

اگر یک گوشی موبایل داشته بودم، می توانستم با تو تماس بگیرم.


She wouldn’t have been late if she had checked the map.

او دیر نمی کرد اگر نقشه را چک کرده بود.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات شرطی نوع سوم | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77جملات شرطی نوع سوم
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :