زمان حال کامل استمراری
زمان حال کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان به خصوصی از گذشته آغاز شده و تا کنون به صورت مستمر ادامه داشته باشد. ساختار زمان حال کامل استمراری به صورت زیر می باشد:
فاعل + have/has been + فعل + ing + for + قید زمان
مثال:
I have been learning English for a long time.

برای مدت طولانی به آموختن زبان انگلیسی پرداخته ام و تا کنون نیز ادامه دارد.

توجه: برای ساختن ترکیبهای منفی زمان حال کامل استمراری، کافیست پس از افعال have/has از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن have/has به ابتدای جمله ساخته می شوند.
مثال:
I haven’t been learning English for a long time.
Has she been learning English for a long time?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان حال کامل استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13زمان حال کامل استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :