جملات شرطی ترکیبی
جملات Mixed Conditional، از ترکیب جملات شرطی نوع دوم و سوم، ساخته می شوند. ساختار جملات شرطی ترکیبی به صورتهای زیر می باشد:
if جمله پاسخ آینده در گذشته, جمله شرط گذشته کامل
if جمله پاسخ آینده کامل در گذشته, جمله شرط گذشته ساده
مثال:
If I hadn't got the job in Tokyo, I wouldn't be with my current partner.

اگر شغل را در توکیو نگرفته بودم، (الان) با شریک فعلیم نبودم.

(اشاره به شرایط غیر واقعی در گذشته و نتیجه احتمالی در حال)


If it weren't important, I wouldn't have called you.

اگر مهم نبود (الان)، با تو تماس نگرفته بودم.

(اشاره به موقعیت حال و نتیجه احتمالی در گذشته)


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات شرطی ترکیبی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13جملات شرطی ترکیبی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :