کاربرد used to
used to به معنی (عادت داشتن به ...) جهت بیان عادت به انجام کاری در زمان گذشته به کار می رود (که در زمان حال ترک شده باشد) مثال:
I used to drink too much coffee.

در گذشته عادت به نوشیدن مقدار زیادی قهوه داشتم.

از آنجاییکه used to بیانگر زمان گذشته است، با استفاده از فعل کمکی did می توان جملات را سوالی و منفی نمود. مثال:
I didn’t use to eat coffee.

در گذشته عادت به نوشیدن قهوه نداشتم.


Did he use to avoid sweet?

آیا او عادت به پرهیز از شیرینی داشت؟


No, he didn’t.

خیر

کاربرد be/get used to:
از be/get used to برای بیان مواردی استفاده می شود که گوینده به آن عادت دارد یا اموری که نسبت به آن آشنایی کافی داشته باشد. مثال:
I am used to the weather in this country.
Ali isn’t used to spicy food.
They aren’t used to driving on the right.
It took my mother years to get used to living in London after moving from Iran.
توجه کنید که پس از be/get used to اسم و یا فعل همراه با -ing ذکر می گردد.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد used to | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13کاربرد used to
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :