کاربرد would
توجه: می توان از would مشابه used to جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته به صورت عادت انجام می شده، نیز استفاده نمود. مثال:
Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.

هروقت که ریچارد عصبانی می شد، از اطاق بیرون می رفت.


She would cycle to school.

او عموما به طرف مدرسه دوچرخه سواری می کرد.

توجه: می توان از زمان گذشته ساده نیز جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته به صورت مداوم انجام می شده، مشابه used to استفاده نمود. مثال:
She walked 5kms every day.
We lived in Italy.
توجه: کاربرد دیگر would استفاده از آن در درخواست های مودبانه می باشد. مثال:
Would you open the door?

ممکنه در را باز کنید؟


Would you mind opening the door?

اشکالی دارد که در را باز کنید؟

توجه: از عبارت would like برای بیان محترمانه پیشنهاد نیز به صورت زیر استفاده می شود:
Would you like a glass of water?

یک لیوان آب میل دارید؟


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد would | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13کاربرد would
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :