حرف تعریف معین
the حرف تعریف معین بوده و ماقبل اسامی که برای مخاطب مشخص باشد به کار می رود. حرف تعریف the قبل از اسامی مفرد و جمع می تواند به کار برده شود. مثال:
The window

(همان) پنجره (که می شناسی)


a window

پنجره ای

توجه: حرف تعریف معین theدر موارد زیر نیز به کار می رود:

1- قبل از اسامی رشته کوه ها، رودخانه ها، اقیانوس ها، دریاها، مجموعه جزایر، بیابان و...
2- قبل از اسامی روزنامه ها، شرکتهای دولتی و ملی، پست سازمانی و ...
3- قبل از نام کشورهایی که ترکیبی از چند لغت باشند.
4- قبل از اسامی ترتیبی مانند اول، دوم و ...
5- قبل از صفات عالی
6- قبل از اسامی منحصر به فرد مانند ماه، خورشید، زمین و ...

مثال:
the Andes
the River Seine
the Middle East
the United Nation
the managing director
the United Kingdom
the first of March
the best
the moon
the North Pole
توجه: حرف تعریف معین در مواردی از قبیل اسامی خاص، کوه های منفرد، مناطق، کشورها، جزیره های منفرد، شهر و دریاچه و .. به کار نمی رود. مثال:
Western Australia
Mount Everest
Europe
President Obama

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : حرف تعریف معین | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13حرف تعریف معین
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :