حروف اضافه زمان
حرف اضافه on برای کل روز به کار برده می شود. مثال:
on Friday
on Christmas Day
on my birthday
on 19 May 1979
حرف اضافه in برای قسمتی از روز و همچنین قبل از ماه، سال و فصل به کار می رود. مانند:
in the morning
in the afternoon
in the evening
in January
حرف اضافه at برای مقاطع زمانی از قبیل شب،‌ نیمه شب، ظهر، سپیده دم و ... به کار برده می شود. مانند:
at night
at midnight
at noon
at dawn
at midday
at sunrise
at 10 a.m.
توجه: در موارد زیر، حرف اضافه در جملات ذکر نمی شود:
tonight, tomorrow, last week, this morning, every day
مثال:
We’re meeting tomorrow evening.
See you tomorrow.
I think I’ll go to bed early tonight.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : حروف اضافه زمان | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13حروف اضافه زمان
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :