حروف اضافه مکان
حرف اضافه in برای مکانهای سرپوشیده مانند اطاق، و همچنین وسایل نقلیه خصوصی به کار می رود. مثال:
She works in a big hotel.
They are in the playground.
He went to work in his car.
حرف اضافه on برای سطح مکانها، جاده و راه، و همچنین برای وسایل نقلیه عمومی به کار می رود. مثال:
We’ve got a villa on the Mediterranean coast.
We had a lovely holiday on the River Thames.
She got a job on a ship.
I don’t like travelling on buses.
حرف اضافه at برای نقاط ویژه و مشخص مانند ایستگاه قطار، مدرسه و دانشگاه به کار می رود. مثال:
We met at the station.
Wait at the reception desk.
They’re at work.
He’s at home.
My daughter is at university.
توجه: چنانچه عبارتهای at home و at work وat school و ... به قصد انجام دادن فعالیت در محل باشد (مانند کارکردن ، سر کار بودن) معمولا بدون ذکر a و an ، حرف اضافه at به کار برده می شود. در غیر اینصورت چنانچه منظور از جمله، فقط قرار گرفتن شخص در موقعیت مکانی باشد از in استفاده می شود.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : حروف اضافه مکان | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97حروف اضافه مکان
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :