جملات سببی
جمله سببی یا Causative Sentence زمانی به کار می رود که در آن فاعل، انجام فعل را به شخص دیگری واگذار نماید. مثلا جمله (دادم اطاقم را تمیز کنند.) یک جمله سببی می باشد. در زبان انگلیسی برای نوشتن جملات سببی از افعال have و get به صورت زیر استفاده می شود:
اسم مفعول فعل اصلی + مفعول + have / get + فاعل
مثال:
I got my room cleaned.

دادم اطاقم را تمیز کنند.


They got their photos enlarged.

دادند عکسهایشان را بزرگ کنند.


She can have her film copied.

او می تواند بدهد فیلمش را کپی کنند.


We are having the office cleaned.

می دهیم دفتر را تمیز کنند.


I must have my hair cut.

باید بدهم موهایم را کوتاه کنند.

توجه: به جملات فوق که در آن فردی که انجام کار را به او واگذار می کنیم نامشخص است، جملات سببی مجهول گفته می شود. در جملات سببی معلوم، کننده کار مشخص است.
ساختار جملات سببی معلوم به صورتهای زیر می باشد:
مفعول + مصدر بدون to + شخص مورد نظر + have + فاعل
مفعول + مصدر با to + شخص مورد نظر + get + فاعل
مثال:
I had my brother paint my room.
I got my brother to paint my room.

دادم به برادرم اطاقم را رنگ کند.

توجه: می توان از کلماتی از قبیل make, let نیز بجای have در جملات سببی معلوم استفاده نمود.
مثال:
I made my brother help me finish the job.
توجه: می توان از کلماتی از قبیل want, ask, request نیز بجای get در جملات سببی معلوم استفاده نمود.
مثال:
I ask my brother to help me finish the job.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات سببی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97جملات سببی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :