جمله واره موصولی
جمله واره های موصولی یا Relative Clause (Adjective Clause) ها به جمله واره های غیرمستقلی گفته می شود که در جمله، اطلاعات بیشتری نسبت به اسم ارایه می کنند. جمله واره های موصولی، با ضمایر ربطی همراه هستند که مهمترین آنها عبارتند از: who, what, when, where, that
مثال:
Fred is the man who cleans the school.

فرد مردی است که مدرسه را تمیز می کند.

توجه: هنگامیکه ضمایر ربطی به صورت مفعول در جمله نوشته می شوند، حذف آنها، تغییری در مفهوم جمله بوجود نمی آورد.
مثال:
The book that you bought gives great information about holidays
►The book you bought gives great information about holidays.
توجه: زمانیکه ضمایر ربطی به صورت فاعل در جمله نوشته می شود، نمی تواند حذف شود.
مثال:
The author who wrote that book did a great job.
The author wrote that book did a great job.
موصول وصفی و غیر وصفی
Relative clause ها به دو دسته موصول وصفی و غیر وصفی تقسیم می شوند. در موصول وصفی، جمله پیرو جهت توضیحات بیشتر درخصوص جمله پایه بیان می شود و حذف آن موجب نامفهومی عبارت اصلی می گردد. مثال:
I saw the author who wrote that book.
در این جمله اگر عبارت who wrote that book حذف شود، جمله از نظر مخاطب گویا نخواهد بود.
موصول غیر وصفی به جملاتی گفته می شود که جهت توضیحات بیشتر درخصوص جمله پایه بیان می شود ولی حذف آن تاثیر چندانی در درک مخاطب نخواهد داشت. مثال:
My sister, who is from Barcelona, speaks Castellano and Catalan.
Sam, whose father is a doctor, is studying French.
Edinburgh, which is in the east of Scothland, is a beautiful city.
Edinburgh, where we spent our holiday, is a beautiful city.
The accident happened on Tuesday, when I was driving home.
توجه: به کار بردن علامت (,) قبل و بعد از موصول غیر وصفی، ضروری می باشد.
توجه: همانطور که قبلا ذکر شد، در جمله های شامل موصول وصفی که در آن ضمیر ربط به صورت مفعول در جمله نوشته می شود،‌ ضمیر ربط قابل حذف است. درصورتیکه ضمیر ربط در موصول غیر وصفی قابل حذف نمی باشد.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جمله واره موصولی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97جمله واره موصولی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :