زمان گذشته استمراری
زمان گذشته استمراری برای اموری استفاده می شود که در زمان مشخصی از گذشته رخ داده و در همان زمان استمرار داشته باشد. مثال:
I was listening to the radio yesterday.

من دیروز داشتم به رادیو گوش می کردم.

جمله فوق استمرار گوش دادن به رادیو را در زمان گذشته نشان می دهد. ساختار جملات گذشته استمراری به صورت زیر می باشد:
فاعل + was/were + فعل اصلی + ing
مثال:
I was watching TV.

من داشتم به تلویزیون نگاه می کردم.

توجه: برای ساختن ترکیبهای منفی زمان گذشته استمراری، کافیست پس از افعال was/were از واژه not استفاده نماییم. همچنین جملات سوالی با آوردن was/were به ابتدای جمله ساخته می شوند. مثال:
Was he sitting in the garden?
No, he wasn’t.
توجه: برای بیان اموری که در زمان گذشته استمرار داشته و با عمل دیگری برخورد می کند، زمان گذشته استمراری همراه با یک جمله گذشته ساده (که معمولا با عبارت when همراه است) نوشته می شود. مثال:
He was watching TV when we arrived.

زمانیکه ما رسیدیم، او داشت تلویزیون نگاه می کرد.

کاربرد when و while و as در زمان گذشته استمراری:
کلمات when و while و as به معنی (هنگامیکه) در جملات گذشته استمراری هنگام اتصال به جملات گذشته ساده به کار می روند.
مثال:
While you were driving, I saw you.

هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم.


I was watching TV as he came.

هنگامیکه او آمد، داشتم تلویزیون نگاه می کردم.

توجه: هنگامیکه when, while, as در وسط جمله به کار رود، علامت (,) حذف می شود، در غیر اینصورت از (,) مابین جمله گذشته ساده و گذشته استمراری استفاده می کنیم.
مثال:
I saw you while you were driving.
While you were driving, I saw you.

هنگامیکه داشتید رانندگی می کردید، من شما را دیدم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : زمان گذشته استمراری | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.69 : 7692
4.69زمان گذشته استمراری
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :