پادکست‌های انگلیسی

پادکست‌های انگلیسی سری دومElementary

سعی کنید هر فایل صوتی را پس از مطالعه متن آن، حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش نمایید، با این روش لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما خواهد شد.

هفته اول (درس 1) Elementary هفته دوم (درس 2) Elementary هفته سوم (درس 3) Elementary هفته چهارم (درس 4) Elementary هفته پنجم (درس 5) Elementary هفته ششم (درس 6) Elementary هفته هفتم (درس 7) Elementary هفته هشتم (درس 8) Elementary هفته نهم (درس 9) Elementary هفته دهم (درس 10) Elementary هفته یازدهم (درس 11) Elementary هفته دوازدهم (درس 12) Elementary هفته سیزدهم (درس 13) Elementary هفته چهاردهم (درس 14) Elementary هفته پانزدهم (درس 15) Elementary هفته شانزدهم (درس 16) Elementary هفته هفدهم (درس 17) Elementary هفته هجدهم (درس 18) Elementary هفته نوزدهم (درس 19) Elementary هفته بیستم (درس 20) Elementary

‹- بازگشت به فهرست پادکست‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست پادکست‌های انگلیسی سری دوم Elementary (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست پادکست‌های انگلیسی سری دوم Elementary (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست پادکست‌های انگلیسی سری دوم Elementary | موسس و مدیر مسئول :