پادکست‌های انگلیسی

پادکست‌های انگلیسی سری چهارمIntermediate

سعی کنید هر فایل صوتی را پس از مطالعه متن آن، حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش نمایید، با این روش لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما خواهد شد.

هفته اول (درس 1) Intermediate هفته دوم (درس 2) Intermediate هفته سوم (درس 3) Intermediate هفته چهارم (درس 4) Intermediate هفته پنجم (درس 5) Intermediate هفته ششم (درس 6) Intermediate هفته هفتم (درس 7) Intermediate هفته هشتم (درس 8) Intermediate هفته نهم (درس 9) Intermediate هفته دهم (درس 10) Intermediate هفته یازدهم (درس 11) Intermediate هفته دوازدهم (درس 12) Intermediate هفته سیزدهم (درس 13) Intermediate هفته چهاردهم (درس 14) Intermediate هفته پانزدهم (درس 15) Intermediate هفته شانزدهم (درس 16) Intermediate هفته هفدهم (درس 17) Intermediate هفته هجدهم (درس 18) Intermediate هفته نوزدهم (درس 19) Intermediate هفته بیستم (درس 20) Intermediate هفته بیست و یکم (درس 21) Intermediate هفته بیست و دوم (درس 22) Intermediate هفته بیست و سوم (درس 23) Intermediate هفته بیست و چهارم (درس 24) Intermediate هفته بیست و پنجم (درس 25) Intermediate هفته بیست و ششم (درس 26) Intermediate هفته بیست و هفتم (درس 27) Intermediate هفته بیست و هشتم (درس 28) Intermediate هفته بیست و نهم (درس 29) Intermediate هفته سی ام (درس 30) Intermediate هفته سی و یکم (درس 31) Intermediate

‹- بازگشت به فهرست پادکست‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست پادکست‌های انگلیسی سری چهارم Intermediate (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست پادکست‌های انگلیسی سری چهارم Intermediate (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست پادکست‌های انگلیسی سری چهارم Intermediate | موسس و مدیر مسئول :