پادکست‌های انگلیسی

پادکست‌های انگلیسی سری سومPre-Intermediate

سعی کنید هر فایل صوتی را پس از مطالعه متن آن، حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش نمایید، با این روش لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما خواهد شد.

هفته اول (درس 1) Pre-Intermediate هفته دوم (درس 2) Pre-Intermediate هفته سوم (درس 3) Pre-Intermediate هفته چهارم (درس 4) Pre-Intermediate هفته پنجم (درس 5) Pre-Intermediate هفته ششم (درس 6) Pre-Intermediate هفته هفتم (درس 7) Pre-Intermediate هفته هشتم (درس 8) Pre-Intermediate هفته نهم (درس 9) Pre-Intermediate هفته دهم (درس 10) Pre-Intermediate هفته یازدهم (درس 11) Pre-Intermediate هفته دوازدهم (درس 12) Pre-Intermediate هفته سیزدهم (درس 13) Pre-Intermediate هفته چهاردهم (درس 14) Pre-Intermediate هفته پانزدهم (درس 15) Pre-Intermediate هفته شانزدهم (درس 16) Pre-Intermediate هفته هفدهم (درس 17) Pre-Intermediate هفته هجدهم (درس 18) Pre-Intermediate هفته نوزدهم (درس 19) Pre-Intermediate هفته بیستم (درس 20) Pre-Intermediate هفته بیست و یکم (درس 21) Pre-Intermediate هفته بیست و دوم (درس 22) Pre-Intermediate هفته بیست و سوم (درس 23) Pre-Intermediate هفته بیست و چهارم (درس 24) Pre-Intermediate هفته بیست و پنجم (درس 25) Pre-Intermediate هفته بیست و ششم (درس 26) Pre-Intermediate هفته بیست و هفتم (درس 27) Pre-Intermediate هفته بیست و هشتم (درس 28) Pre-Intermediate هفته بیست و نهم (درس 29) Pre-Intermediate هفته سی ام (درس 30) Pre-Intermediate هفته سی و یکم (درس 31) Pre-Intermediate هفته سی و دوم (درس 32) Pre-Intermediate هفته سی و سوم (درس 33) Pre-Intermediate هفته سی و چهارم (درس 34) Pre-Intermediate هفته سی و پنجم (درس 35) Pre-Intermediate هفته سی و ششم (درس 36) Pre-Intermediate هفته سی و هفتم (درس 37) Pre-Intermediate هفته سی و هشتم (درس 38) Pre-Intermediate هفته سی و نهم (درس 39) Pre-Intermediate هفته چهلم (درس 40) Pre-Intermediate

‹- بازگشت به فهرست پادکست‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست پادکست‌های انگلیسی سری سوم Pre-Intermediate (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست پادکست‌های انگلیسی سری سوم Pre-Intermediate (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست پادکست‌های انگلیسی سری سوم Pre-Intermediate | موسس و مدیر مسئول :