پادکست‌های انگلیسی

پادکست‌های انگلیسی سری اولStarter

سعی کنید هر فایل صوتی را پس از مطالعه متن آن، حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش نمایید، با این روش لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما خواهد شد.

هفته اول (درس 1) Starter هفته دوم (درس 2) Starter هفته سوم (درس 3) Starter هفته چهارم (درس 4) Starter هفته پنجم (درس 5) Starter هفته ششم (درس 6) Starter هفته هفتم (درس 7) Starter هفته هشتم (درس 8) Starter هفته نهم (درس 9) Starter

‹- بازگشت به فهرست پادکست‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست پادکست‌های انگلیسی سری اول Starter (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست پادکست‌های انگلیسی سری اول Starter (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست پادکست‌های انگلیسی سری اول Starter | موسس و مدیر مسئول :