تلفظ صحیح /m/ /n/ /ɳ/
این اصوات که Nasal Sound نامیده می شوند، بدون خروج هوا از دهان و تنها از طریق بینی تلفظ می گردند.

/m/
برای تلفظ صحیح /m/ مانند شکل، لبها را بسته، زبان را در حالت نرمال قرار داده و با ارتعاش حنجره همراه با خروج هوا از بینی آنرا ادا نمایید.

مثال:
/m/ me, amaze, film, swimmer, comb, womb, dumb, autumn, condemn
پخش فایل صوتی

/n/
برای تلفظ صحیح /n/ مانند شکل، لبها را کمی باز نموده، نوک زبان را پشت لثه دندان بالایی قرار داده و با ارتعاش حنجره همراه با خروج هوا از بینی آنرا ادا نمایید.
پخش فیلم راهنما

مثال:
/n/ no, any, run, winner, annoy, gnaw, sign, know, knee, knife
پخش فایل صوتی

/ɳ/
برای تلفظ صحیح /ɳ/ مانند شکل، لبها را کمی باز نموده، ته زبان را به سقف دهان چسبانده و با ارتعاش حنجره همراه با خروج هوا از بینی آنرا ادا نمایید.
پخش فیلم راهنما

مثال:
/ɳ/ song, singer, walking, think, banker, uncle, hunger, language, engage, finger, strong, longest
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /m/ /n/ /ɳ/ | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 6428
4.42تلفظ صحیح /m/ /n/ /ɳ/
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :