تلفظ صحیح /i:/ [see, agree, eat]
جهت تلفظ صحیح /:i/ مطابق شکل، دهان را مشابه هنگامیکه لبخند می زنید، باز نگه داشته، زبان را در حالت ریلکس قرار داده، نوک آنرا پشت دندان های پایین و وسط آنرا اندکی به سمت بالا بیاورید. سپس صوت را به صورت کشیده ادا نمایید.

مثال:
/i:/ me, he, evil, each, pea, sea, speed, needy, grieve, belief, receive, police, happy, money
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /i:/ [see, agree, eat] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 6428
4.42تلفظ صحیح /i:/ [see, agree, eat]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :