تلفظ صحیح /ɪ/ [big, if, miss]
جهت تلفظ صحیح /ɪ/ مطابق شکل، دهان را اندکی از حالت ادای /:i/ جمعتر نمایید. زبان را در حالت ریلکس قرار داده، نوک آنرا پشت دندان های پایین و وسط آنرا اندکی به سمت بالا بیاورید. سپس صوت را به صورت کوتاه ادا نمایید.

مثال:
/ɪ/ in, sit, pick, village, cabbage, manage, myth, hymn, symbol, building, biscuit
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /ɪ/ [big, if, miss] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 6428
4.42تلفظ صحیح /ɪ/ [big, if, miss]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :