تلفظ صحیح /u:/ [blue, too, shoe]
جهت تلفظ صحیح /:u/ مطابق شکل، ابتدا دهان را به صورت دایره کوچکی درآورید. نوک زبان را پشت دندانهای پایین و انتهای زبان را در وضعیت بالا و به سمت عقب دهان ببرید. حال دایره لبها را کوچکتر کنید و /:u/ را به صورت کشیده ادا نمایید.

مثال:
/u:/ nude, tuna, glue, beauty, do, movie, shoe, food, smooth, youth, new, few, juice, bruise
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /u:/ [blue, too, shoe] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.26 : 6264
4.26تلفظ صحیح /u:/ [blue, too, shoe]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :