تلفظ صحیح اصوات ترکیبی /əʊ/ /aʊ/ /eɪ/ /Ʌɪ/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/
جهت تلفظ صحیح اصوات ترکیبی مطابق شکل ها، ابتدا دهان را در وضعیت صوت اول قرار داده و سپس صوت دوم را ادا نمایید.
/əʊ/ [BE]

مثال:
/əʊ/ no, both, note, rope, explode, bolth, over, coat, oak, soul, shoulder, know, bowl, though
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/aʊ/

مثال:
/aʊ/ loud, round, out, cow, down, allow
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/eɪ/

مثال:
/eɪ/ ace, name, cage, hate, play, stayed, great, faith, wait, eight, reindeer, they, grey
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/Ʌɪ/

مثال:
/Ʌɪ/ like, write, ice, arrive, try, my, sky, shy, why, buy, height, aisle, beguile, sight
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/ɔɪ/

مثال:
/ɔɪ/ coin, noise, voice, soya, toy, annoying
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/ɪə/ [BE]

مثال:
/ɪə/ here, hero, beer, career, ear, fear, pier, cashier, weird
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/eə/ [BE]

مثال:
/eə/ bear, share, fair, mayor, there, their
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات/ʊə/ [BE]

مثال:
/ʊə/ pure, mature, tour, poor, moor
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح اصوات ترکیبی /əʊ/ /aʊ/ /eɪ/ /Ʌɪ/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/ | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح اصوات ترکیبی /əʊ/ /aʊ/ /eɪ/ /Ʌɪ/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :