تلفظ صحیح /t/ [tea] /d/ [day]
جهت تلفظ صحیح /t/ مطابق شکل، نوک زبان را پشت لثه دندان بالا برده و هوا را در دهان خود حبس نمایید. سپس به سرعت و بدون ارتعاش حنجره، صوت را ادا نموده و زبان را در حالت نرمال خود قرار دهید.
تلفظ صحیح /d/ نیز مشابه /t/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/t/ top, atom, sat, butter, Thomas, Thailand, thyme
/d/ do, meadow, brand, ladder
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /t/ [tea] /d/ [day] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /t/ [tea] /d/ [day]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :