تلفظ صحیح /f/ [feel] /v/ [very]
جهت تلفظ صحیح /f/ مطابق شکل، دندانهای جلویی بالا را بر قسمت داخلی لب پایین قرار دهید و با خروج هوا از بین لب و دندانها و بدون ارتعاش حنجره، آنرا ادا نمایید.
تلفظ صحیح /v/ نیز مشابه /f/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/f/ feed, after, if, offer, cuff, enough, rough, photo, telephone, graph
/v/ vet, over, love
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /f/ [feel] /v/ [very] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /f/ [feel] /v/ [very]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :