تلفظ صحیح /Ɵ/ [three] /ð/ [they]
جهت تلفظ صحیح /Ɵ/ مطابق شکل، نوک زبان را مابین دندانهای بالا و پایین قرار داده و با خروج هوا از بین زبان و دندانهای بالا و بدون ارتعاش حنجره، آنرا ادا نمایید.
تلفظ صحیح /ð/ نیز مشابه /Ɵ/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/Ɵ/ think, three, month, seventh, width
/ð/ brother, other, breathe, those, these
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /Ɵ/ [three] /ð/ [they] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /Ɵ/ [three] /ð/ [they]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :