تلفظ صحیح /s/ [sit] /z/ [zoo]
جهت تلفظ صحیح /s/ مطابق شکل، طرفین زبان را به دندانهای بالا چسبانده، زبان را به طرف جلو بیاورید و هوا را در دهان خود حبس نمایید. سپس بدون ارتعاش حنجره، صوت را ادا نموده و زبان را در حالت نرمال خود قرار دهید.
تلفظ صحیح /z/ نیز مشابه /s/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/s/ sad, inside, this, glass, missing, cycle, nice, acid, scene, descend, exercise, sixty
/z/ zoo, amazing, roads, days, fools, fizzy, scissors, example, organize, realize
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /s/ [sit] /z/ [zoo] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /s/ [sit] /z/ [zoo]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :